اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مشتری: اشخاصی که در اسپات به منظور ارسال درخواست عکاسی ثبت‌ نام کرده‌اند.

۲-۱- عکاس: اشخاصی که در اسپات و به منظور دریافت درخواست عکاسی و ارائه خدمات عکاسی ثبت ‌نام کرده‌اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است اعم از مشتری و عکاس که از طریق اینترنت به اپلیکیشن اسپات متصل و از خدمات نرم افزاری اسپات بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد مشتری، عکاس و یا هر دو می‌باشد.

۴-۱- کاربران: اعم از مشتریان و عکاسان.

۵-۱- شرکت: شرکت شبکه خدمات عکاسی تصویرگستر اسپاد که نسبت به ارائه خدمات عکاسی اقدام می‌کند.

۶-۱- اسپات: خدماتی نرم‌ افزاری، عکاسی و فیلمبرداری که توسط شرکت تصویر گستر اسپاد ارائه می‌شود.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات اسپات در سامانۀ اسپات  ایجاد کرده‌اند.

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات اسپات دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران مشتری و عکاس در اختیار اسپات قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر مشتری و یا کاربر عکاس وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات اسپات در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به عکاسی اعم از زمان عکاسی، موقعیت مکانی کاربر، عکس های گرفته شده، موقعیت مکانی کاربر عکاس و غیره؛

ماده ۲ حساب کاربری

۱-۲- کاربر مشتری و یا عکاس با ثبت نام در اسپات و همچنین با هر بار استفاده از خدمات اسپات می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری اسپات را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اسپات به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از اسپات لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اسپات بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اسپات کنند. برای استفاده از اسپات کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ثبت کند.

۳-۲- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن اسپات وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.

۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مشتری در اسپات داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اسپات یا سایر خدمات مربوط به اسپات انجام می‌شود به عهدۀ کاربر مشتری و یا کاربر عکاس، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات اسپات استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مشتری می‌باشد.

۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر مشتری و یا عکاس است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات اسپات متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

۹-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربر مشتری و یا عکاس درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر اعم از مشتری و یا عکاس خودداری کند.

ماده ۳ استفاده از اسپات

۱-۳- کاربران اعم از مشتریان و عکاسان متعهد می‌شوند در حین استفاده از اسپات از استعمال دخانیات امتناع کنند.

۲-۳- با استفاده از خدمات اسپات کاربر اعم از مشتری و عکاس می‌پذیرد و موظف می‌باشدکه از اسپات برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، هنگام ارائه یا دریافت خدمات اسپات همراه داشته باشد.

۳-۳- کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن موضوع و محصول نامتعارف و هر گونه شی دیگر، موضوع را قبل از تاریخ پروژه به کاربر عکاس یا شرکت تصویر گستر اسپاد اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست عکاسی و عزیمت کاربر عکاس به نقطه پروژه، عکاس مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) عکاسی بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ عکاسی برعهدۀ کاربر مشتری است.

۴-۳- کاربر مشتری و یا عکاس متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات اسپات به صورتی که به اسپات یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر عکاس نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات اسپات در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۵-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۶-۳- اسپات ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه خدمات کاسته یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اسپات اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشتری حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۷-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند – حتی اگر اسپات در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه اسپات رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۳- کاربر مشتری می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که اسپات در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات اسپات قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۳- کاربر مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه عکاسی به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که اسپات برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۳ -مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات اسپات به عهدۀ کاربر مشتری و یا عکاس است.

۱۱-۳- حداقل تعداد فریم عکسی که کاربر عکاس باید به مشتری تحویل دهد مطابق با تعرفه هزینه هایی است که اسپات روی سایت اعلام کرده است. کاربر مشتری می‌پذیرد که حداکثر تعداد فریم عکسی که کاربر عکاس می تواند به مشتری تحویل دهد بستگی به موضوع عکاسی و شرایط مکان و زمان عکاسی دارد. کاربر عکاس تنها متعهد است حداقل تعداد فریم مطابق با سایت اسپات را به کاربر مشتری تحویل دهد.

۱۲-۳- کاربر اعم از مشتری و یا عکاس، متعهد می‌شود پس از اتمام عکاسی از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات اسپات ، از مشتریان یا عکاسان کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا عکاسان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین اسپات خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول عکاسی، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا عکاسان در خدمات اسپات ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر مشتری و عکاس قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۱۳-۳- با استفاده از خدمات اسپات کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که در حین عکاسی، اسپات را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۳- کاربر مشتری و یا عکاس متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده یا خدمات دهی از اسپات است.

۱۵-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که متن حریم خصوصی اسپات را مطالعه کرده و مورد قبول وی است.

۱۶-۳- کاربران اعم از مشتریان و عکاسان می‌پذیرند که اسپات خدمات تخصصی عکاسی و تبلیغاتی نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مشتریان و عکاسان را جهت توافق بر انجام یک عکاسی فراهم می‌کند. در خدمات اسپات عکاس مختار است یک درخواست عکاسی را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است تا یک روز قبل بدون کسر هزینه و تا 2 ساعت قبل از پروژه با کسر 30٪ پروژه را لغو نماید . لذا هر عکاسی ای که مشتری با عکاس انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین عکاس و مشتری در نظر گرفته شود.

۱۷-۳- خدمات اسپات ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که اسپات کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و اسپات مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۱۸-۳- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مشتری، مشتری و یا مشتریانی به غیر این کاربر مشتری از خدمات اسپات استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به عکاس و اسپات متوجه کاربر مشتری می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشتریان مربوطه نسبت به اسپات دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۴ هزینه ها و پرداخت ها

۱-۴- کاربر مشتری می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به اسپات می‌پردازد وجود ندارد.

۲-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف اسپات مشخص شده است و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مختار به عدم انتخاب هزینه اعلام شده از سوی اسپات می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۳-۴- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط اسپات مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری اسپات ، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD از طریق درگاه  بانکی

۴-۴- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی اسپات ، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله رشته و نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات (محل پروژه) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی اسپات بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر اعم از عکاس و یا مشتری، وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ عکاسی را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ اسپات جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ اسپات یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه عکاسی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با مرکز تماس شرکت تصویر گستر اسپاد با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ عکاسی را از اعتبار کاربر مشتری در اسپات کسر کند و یا پروژه مذکور را لغو کند.

۶-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هیچوقت درخواست خدمات ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات اسپات را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست عکاسی و پذیرش درخواست توسط یک عکاس، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل عکاسی در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید.

۷-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در تجهیزات عکاس در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی اسپات حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب اسپات کاربر مشتری کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد اسپات به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

ماده ۵ مسئولیت اسپات

-1-5-خدمات دهی اسپات فقط در مکان های عمومی بوده و به هیچ عنوان خدمات عکاسی و فیلمبرداری در مکان های خصوصی امکان پذیر نمی باشد.

2-۵- اسپات با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات اسپات بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

3-۵- اسپات با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

4-۵- اسپات تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

6-۵- تمامی اطلاعات کاربران اعم از عکاسان و مشتریان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد اسپات محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مشتریان و یا عکاسان به مراجع مذکور می‌باشد.

7-۵- چنانچه هر یک از کاربران اسپات در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس و واحد رسیدگی به شکایات اسپات مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

8-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات اسپات و استفاده از نرم‌افزار‌های مشتری و عکاس، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط اسپات در سایت قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات اسپات آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

ماده ۶ مسئولیت کاربران

۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و عکاس که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام عکاسی) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و اسپات هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و اسپات می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی اسپات بعمل آورد.

۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار اسپات شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و اسپات حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از مشتری و یا عکاس و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۶- کاربر عکاس متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط اسپات تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (جلیقه، پیراهن، تی شرت، شال یا دستبند با برند اسپات) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر عکاس بوده و در صورت لزوم اسپات به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به اسپات خواهد بود.

۴-۶- در صورتی که در حین عکاسی عکاس نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی مشتری اطلاع پیدا کند، عکاس متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ شرایط موضوع و اشیائی که عکاسی می شوند

۱-۷- وسایلی که مشتری نمی تواند تقاضای دریافت خدمات کند عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بسته‌های بزرگ.

۲-۷-موضوع و اشیا عکاسی تجاری نباید مربوط به موضوعات خاص علمی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند باشد(مثلا آزمایشگاهی، پالایشگاهی، بیمارستانی و غیره) و به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانه سازنده تعیین شده باشد.

۳-۷- موضوع و شیئ غیر متعارف، چیزی است که یک فرد نمی تواند به تنهایی جابجا کند و نیاز است که بالابرهای مکانیکی کمک گرفته شود. کاربر عکاس تعهدی به جابجایی اینگونه وسایل ندارد و این مسئولیت با خود مشتریان است.

۴-۷- انتقال، امانت گیری و قرض بار و کالا، بدون حضور مشتری (مالک کالا) توسط کاربر اسپات ممنوع است و کاربر حق دریافت کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و اسپات حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

۵-۷- در هر صورت عکاس مجاز به عدم پذیرش بار، کالا، محصول یا اشیا مورد نیاز عکاسی مشتریان به شرح فوق می‌باشد. در صورتی که در ابتدای عکاسی، عکاس از محتویات محصول اطلاع نداشته باشد و در حین عکاسی نسبت به محتویات آن اطلاع پیدا کند، در حین عکاسی مجاز به قطع و لغو عکاسی می باشد. در این صورت عکاس مکلف به اعلام گزارش فوری موضوع به شرکت و مراجع انتظامی می باشد.

ماده ۸ موارد فنی

۱-۸- کاربر اعم از مشتری و یا عکاس حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای اسپات شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۲-۸-کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات اسپات را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار اسپات یا در روش ارائۀ خدمات اسپات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند.

۴-۸- کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ اسپات یا سامانه‌های مرتبط با اسپات انجام دهد.

ماده ۹ محتوای تولید شده توسط کاربران

اسپات ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به اسپات کاربران این حق را به اسپات می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین اسپات مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده ۱۰ قطع خدمات

اسپات در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (عکاس یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا عکاسان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات اسپات را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۱ توافق از راه دور

۱-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به اسپات ، از طریق سامانه اسپات بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر اعم از مشتری و یا عکاس برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق پیام های صادره از طرف اسپات به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس با عضویت در خدمات اسپات قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.